Category: Ст.30 Закону України “Про освіту”

Освітня програма закладу

Освітня програма 2023-2024 н.р.

Кадровий склад згідно з ліцензійними умовами

Кадровий склад оновлений

Інформація про кошти, отриманих з інших джерел, не заборонених законодавством

Кошти не надходили з інших джерел, не заборонених законодавством.

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості

Кадровий склад

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації “Про видачу ліцензій на освітню діяльність закладів освіти” від 11.04.2018 №235-ОД