Category: Ст.30 Закону України “Про освіту”

Інформація про кошти, отриманих з інших джерел, не заборонених законодавством

Кошти не надходили з інших джерел, не заборонених законодавством.

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості

Кадровий склад

Кадровий склад згідно з ліцензійними умовами

Кадровий склад ЗДО №37 “Веселі зайчата” СМР згідно з ліцензійними умовами   

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації “Про видачу ліцензій на освітню діяльність закладів освіти” від 11.04.2018 №235-ОД