Освітні програми, що реалізуються в закладі

Відповідно до п.19 ч. і ст.1 Закону України «Про освіту» освітня програма визначається як єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання.

Згідно ч.4 ст.23 Закону України «Про дошкільну освіту» освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу дошкільної освіти та затверджуються його керівником.

Педагогічний колектив закладу дошкільної освіти ознайомлений з освітньою програмою закладу на 2023/2024 навчальний рік на засіданні педагогічної ради (протокол №8 від 31.08.2023 р.) 

освітня програма 23-24

Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти в  закладі  реалізується освітня програма для дітей від 2 до 7 років  “Дитина”, рекомендована Міністерством освіти і науки України (Лист МОН України №1/11-4960 від 23.07.2020р.) 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31897/1/Programa_DUTUNA_KDO_2020.pdf