Результати моніторингу якості освіти

Довідка по моніторингу жовтень 2023

Протягом жовтня 2023, травня 2024  року згідно з наказом по ЗДО та планом роботи  в дошкільних групах проводився моніторинг рівня сформованості основних компетенцій дітей дошкільного віку.

Моніторинг проводився вихователями дошкільних груп з наданням методичної та консультативної допомоги вихователем-методистом.

В процесі моніторингу педагоги досліджували рівень розвитку дітей за основними лініями Базового компоненту дошкільної освіти: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини».

Вивчення проводилось шляхом спостережень за дітьми під час занять та в повсякденній діяльності; індивідуальних, групових та підгрупових бесід з дітьми за допомогою проведення дидактичних ігор.

Всі результати педагоги фіксували у відповідно розроблених картках на кожну вікову групу за основними критеріями визначення рівня розвитку дітей. Рівні розвитку визначались за  шкалою: високий рівень – дитина самостійно справляється із завданням, знання і навички сформовані; достатній  рівень – дитина самостійно справляється із завданням, іноді припускається незначних помилок, знання і навички сформовані; середній рівень – дитина справляється із завданням за допомогою дорослого, знання і навички сформовані; початковий рівень – дитина не може виконати завдання навіть після додаткових пояснень дорослого, знання і навички в процесі формування.

В кінці вивчення педагоги разом з вихователем-методистом зробили висновки і провели аналіз рівня засвоєння програми, де визначили напрямки, за якими з дітьми необхідно посилити роботу.